Verslo plano struktūra

Vienas svarbiausių dokumentų, kuriame aiškiai yra išdėstyta įmonės vizija ir jos įgyvendinami tikslai yra verslo planas, padedantis racionaliai įvertinti verslo strategiją ir jos realizavimo žingsnius.

Verslo planas yra svarbus norint įvardinti ir pagrįsti naujas verslo idėjas bei perspektyvas; palyginti jo tikslų įgyvendinimo prognozes su faktiniais pasiekimais; apskaičiuoti įmonės reikalingus finansinius resursus ir sąnaudas; įvertinti galimas rizikas ir minimizuoti jų keliamas grėsmes; numatyti nuosavų ir skolintų lėšų investicijas; sukurti partnerių, tiekėjų ir užsakovų tinklą.

Pagrindiniai strateginiai klausimai į kuriuos reiktų atsakyti yra šie: kas esame; kuo norime tapti; kaip tai pasieksime; kaip vertinsime padarytą įžangą.

Standartinė verslo plano struktūra susideda iš šių pagrindinių dalių:

 • Įmonės charakteristika ir priežastis dėl kurios buvo nuspręsta parašyti verslo planą. Šiame etape reikėtų nurodyti įmonės veiklą, kapitalą, personalo dydį, prekių ar paslaugų rūšį, numatomą rinką, vartotojus ar būsimą pelną;
 • Įmonės pristatymas. Šiame etape gali būti pateikiami strateginiai įmonės dokumentai: steigimo sutartis, nuostatai, įstatai ar kiti teisiniai aktai, reglamentuojantys įmonės veiklą;
 • Rinkos analizė. Pateikiamas išsamus rinkos tyrimas, apibūdinantis potencialių klientų skaičių, įvardijantis konkurentus bei jų konkurencinį pranašumą. Šioje dalyje tiksliai įvardijama klientų tikslinė auditorija, teikiamos prekės ir paslaugos;
 • SSGG analizė. Šioje dalyje yra įvardijamos įmonės stiprybės, Silpnybės, Galimybės ir Grėsmės, padėsiančios realiai įsivardinti savo įmonės padėti ir aptarti plėtros galimybes;
 • Šiame etape galima išsikleti įmonės strateginius tikslus, kuriuos planuojama pasiekti ilguoju laikotarpiu;
 • Įvertinami jo poreikiai ir galimi šaltiniai;
 • Prognozuojamo pelno/nuostolio ataskaita. Įvertinami pardavimai ir galimi nuostoliai;
 • Pinigų srauto prognozė. Fiksuojami pinigų gavimai ir mokėjimai;
 • Įėjimo į rinkas strategija;
 • Gamybos ir paslaugų teikimas;
 • Vietos analizė;
 • Patalpos;
 • Įrengimai;
 • Transportas;
 • Žaliavos;
 • Tiekėjai;
 • Pardavimų prognozė;
 • Valdymas ir personalas.